KLAUZULA INFORMACYJNA
 Administratorem Pani/a danych osobowych  jest spółka pod firmą Ewinner sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-472), przy ul. Legionów 126-128, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000692778, posiadającą numer REGON: 368141505 oraz NIP: 5862321957, e-mail: : iod@ewinner.pl.  
 Dane będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług własnych Ewinner sp. z o.o. na podstawie wyrażonej przez Pana/ią zgody .
 Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a).  
 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez podania danych nie będzie możliwe skontaktowanie się z Panem/ią w celu marketingu produktów i usług własnych. 
 Dane będą przetwarzane przez Ewinner sp. z o.o. oraz podmioty, które wspierając prowadzoną przez Ewinner działalność w szczególności podmioty świadczące usługi pocztowe, informatyczne, prawne, księgowe.  
 Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej (jakiej/gdzie). 
 Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pana/ią zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 
 Ponadto ma Pan/i  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  
 W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@ewinner.pl